Отделение по кожни болести
Отделение по кожни болести

Описание

В Кожни болести се приемат пациенти от цялата страна с направление от личния лекар.В дерматологичните кабинети се извършват прегледи ,диагностика и лечение на различни кожни заболявания.

Лекарите специалисти дерматолози могат да насочат пациентите за хоспитализация в клиниката по дерматология по определените от здравната каса клинични пътеки.

, България