Отделение по гинекология
Отделение по гинекология

Описание

В отделение АГ към Медицински център 1 работи висококвалифициран персонал. Акушеро-гинекологичното отделение е профилирано в проследяването на високорискова бременност, извършване на пълния обем гинекологични и акушерски оперативни интервенции. В поликлиничния сектор работи модерен ултразвуков апарат четири измерен - 4D. Клиниката по акушерство и гинекология осъществява 24-часов спешен прием на бременни, жени с възпалителни заболявания, онкологични заболявания и други спешни заболявания в акушерството и гинекологията. Успешни манипулации се извършват за лечение на бяло течение, миома на матката, профилактика на рака на маточната шийка и други гинекологични заболявани

, България