Отделение по хирургия
Отделение по хирургия

Описание

Приемно-консултативният кабинет консултира пациенти за планов прием от 08.00 ч. до 18.30 ч. в работните дни. Пациенти по спешност се приемат денонощно. Осъществяват се хирургични консултации във всички отделения на болницата. Разполага с ВИП стаи.Лекарите от екипа са подготвени ,чрез множество  специализации в България и чужбина.

В отделението по обща хирургия се извършват операции по разнообразни индикации.

, България