Отделение по гастроентерология
Отделение по гастроентерология

Описание

Отделението е оборудвано с най-съвременни апарати за диагностично-лечебна дейност - фиброгастродуоденоскоп, фиброколоноскоп, ултразвуков апарат.

Отделението по гастроентерология, осигурява денонощно и целогодишно Спешно приемно консултативно отделение с висококвалифицирани консултации по спешна ехография и спешна горна и долна ендоскопия, като част от методично - консултативната помощ, осигурявана в рамките на Пловдив.

В отделението по гастроентерология се диагностицират и лекуват всички заболявания на гастроинтестиналния и хепато-билиарния тракт.

, България