За нас

Медицински център” Екзакта Медика” ООД, гр. Плевен от 2002 година работи като заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра функционират специализирани кабинети,клинична лаборатория и микробиологична лаборатория със сектори по вирусология и серология.

Дейността на медицинския център е насочена към предоставяне на пациентите на бързи,точни и прецизно извършени лабораторни изследвания и висококачествени прегледи и консултации от специалисти в различни области на медицината.За постигането на високо качество центърът разполага със съвременна и модерна медицинска апаратура.

През 2007 г. лечебното заведение е акредитирано с отлична оценка от МЗ.

Обслужва както здравноосигурени лица за дейности по сключен договор с РЗОК, така и пациенти срещу заплащане по тяхно желание.

Работи по сключен договор със ЗОФ „Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД и ЗОФ „Здравноосигурителен институт” АД,

ЗОФ ”Далл Богг:Живот и Здраве”, ЗОФ ”Фи Хелт”.

Извършва комплексни профилактични прегледи и изследвания по договор с работодатели и служби "Трудова медицина"

От 2010 г. в медицинския център е въведена цялостна информационна система за обслужване на пациентите,даваща възможност за пълен контрол върху целия процес от взимането на биологичния материал до получаване на готов резултат. Системата дава възможност за справки и получаване на готовите лабораторни изследвания от пациенти и лекари в Интернет чрез уникален индентификационен номер за всеки пациент.