За нас

В медицински център "Окулус" се осъществява:

 • авторефрактометрия /компютърно изследване на зрителната острота/; 
 • компютърна периметрия;
 • безконтактна тонометрия /измерване на вътреочното налягане/;
 • пахиметрия /измерване дебелината на роговицата/;
 • оглед с Голдман;
 • ОСТ /очен скенер/;
 • флуоресцеинова ангиография /цветна снимка на очното дъно/;
 • автофлуоресценция.
 • Модерна очна хирургия
 • катаракта (вътрешно перде с ултразвук)
 • глаукома (с лазер или хирургично)
 • операция на роговица и конюктива (вътрешно перде)