Очен кабинет
Очен кабинет

Описание

Очен медицински център "Окулус" разполага с уникални офталмологични апарати, позволяващи поставянето на прецизна диагноза, извършване на ранна профилактика и своевременно лечение на зрението, екзактно определяне оптиката на окото - път към точните очила или контактни лещи.

-авторефрактометрия /компютърно изследване на зрителната острота/;

-компютърна периметрия;

-безконтактна тонометрия /измерване на вътреочното налягане/;

-пахиметрия /измерване дебелината на роговицата/;

-оглед с Голдман;

-ОСТ /очен скенер/;

-флуоресцеинова ангиография /цветна снимка на очното дъно/;

-автофлуоресценция.

, България