За нас

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Враца ЕООД е водещото лечебно заведение в Северозападна България за борба със злокачествените заболявания. Издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с рак и предракови състояния от областите Враца, Видин и Монтана.Добрата подготовка на специалистите и модерната апаратура осигуряват на пациентите високо качество на медицинскотообслужване и комплексното лечение на техните заболявания.

Дейността на центъра се осъществява в Консултативно-диагностичен и в Стационарен блок с 8 отделения.

 • Отделение по медицинска онкология

Лекарствената терапия на онкологичните заболявания се извършва с най-съвременни медикаменти и методи. Звеното предлага палиативно лечение на онкологично болни. 

В отделението е разкрит и сектор по амбулаторна химиотерапия

Телефони за контакт:

Лекари :+(359) (0)669 117

Мед.сестри :+(359) (0)669 160

 • Отделение по онкохирургия

Предлага съвременно оперативно лечение на доброкачествени, предракови и онкологични заболявания на млечна и на щитовидна жлеза, на храносмилателната система: вкл. тънки и дебели черва, жлъчен мехур, екстрахепатални пътища, панкреас, далак, и др.

Висококвалифицираните специалисти работят по органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники и осъществяват съвременна лечебна дейност.

Трите операционни зали са оборудвани със съвременна техника от най- висок клас за извършване на оперативни интервенции, включително по безкръвен / лапароскопски / начин.

Структура онкоурология към Отделението по онкохирургия

Специалистите използват органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники.

Телефони за контакт:

Лекари: +(359) (0)92 669 122

Сестри +(359) (0)92 669 133

 • Онкогинекология

Отделението разполага с единствения за България видеоколпоскопна фирмаOlympus.

Извършва се профилактика, диагностика и лечение на онкогинекологични заболявания и преканцерози. Осъществява се също така планова и спешна оперативна дейност.

Звеното разполага с единствения за Българиявидеоколпоскопна фирмаOlympus.

Телефон за контакт:

Лекари: +(359) (0)92 669 122

Сестри +(359) (0)92 669 133

 • Отделение по анестезиология и интензивно училище – ОАИЛ

Провежда се преданестезиологочна консултация на пациенти, подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия.

Отделението е обезпечено с най-съвременна апаратура и консумативи както в операционните, така и в реанимационните зали.

Телефон за контакт:

+359 (0) 92 669 131

 • Отделение по онкогастроентерология

Осъществява се консултативна, диагностична и специализирана лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени новообразувания на органите на храносмилателната система, коремната кухина и коремната стена, а също при необходимост и на други органи и системи според националната онкологична доктрина.

Отделението разполага с най-съвременно медицинско оборудване съгласно изискванията от „Медицинския стандарт по гастроентерология“ и критериите за добра медицинска практика.

 • Отделение по палиативни грижи

На пациентите и техните семейства се оказват всеобхватни и от най-високо качество палиативни грижи, когато те се нуждаят от тях.

В отделението се предлага система за социална, психологическа и духовна подкрепа, насочена към членовете на семейството по време на боледуването и лечението на пациента.

Телефон за контакт:

+ 359 (0) 92 669 134

 • Отделение по лъчелечение

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. 

 • Отделение по клинична патология

Клиничната патология е съществена и неделима част от хирургичната дейност и особено от онкологията, при която правилният избор на лечение и прогнозната оценка се базират на данните от морфологичното изследване.

 • Отделение по образна диагностика

Отделението е създадено през 2005 г. и е водещо за Северозападна България. Разполага с богат набор от модерна апаратура, която позволява извършването на всички видове образни изследвания.

На разположение на специалистите са конвенционален рентгенов апарат с дигитална система, дигитален ехограф, 16-спирален компютърен томограф, магнитен резонанс.

 • Център за социална адаптация на пациенти с онкологични за заболявания и техните близки

Работата в Центъра се базира на психологически методи, тренингови и психотерепевтични техники за оценка, лечение, превенция и рехабилитацияна психологичния и психосоциален дистрес, инвалидност или нарушени способности, дезадаптация и рисково поведение.

 • Болнична аптека

Болничната аптека осигурява необходимите лекарства, материали и консумативи за лечение и рехабилитация на пациентите. 

Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение. Аптеката съхранява и отпуска опиати за лечение на болката при подходящи условия, съгласно закона за контрол.

Медикаментите се заплащат от НЗОК.

КОЦ Враца ЕООД създаде публикация
2015
Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)
default image
Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)

Медици от онкодиспансера във Враца протестираха срещу намерението онкологичният център да се слее...

Публикации

Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)
Публикация
Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)