За нас

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Враца ЕООД е водещото лечебно заведение в Северозападна България за борба със злокачествените заболявания. Издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с рак и предракови състояния от областите Враца, Видин и Монтана.Добрата подготовка на специалистите и модерната апаратура осигуряват на пациентите високо качество на медицинскотообслужване и комплексното лечение на техните заболявания.

Дейността на центъра се осъществява в Консултативно-диагностичен и в Стационарен блок с 8 отделения.

 • Отделение по медицинска онкология

Лекарствената терапия на онкологичните заболявания се извършва с най-съвременни медикаменти и методи. Звеното предлага палиативно лечение на онкологично болни. 

В отделението е разкрит и сектор по амбулаторна химиотерапия

Телефони за контакт:

Лекари :+(359) (0)669 117

Мед.сестри :+(359) (0)669 160

 • Отделение по онкохирургия

Предлага съвременно оперативно лечение на доброкачествени, предракови и онкологични заболявания на млечна и на щитовидна жлеза, на храносмилателната система: вкл. тънки и дебели черва, жлъчен мехур, екстрахепатални пътища, панкреас, далак, и др.

Висококвалифицираните специалисти работят по органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники и осъществяват съвременна лечебна дейност.

Трите операционни зали са оборудвани със съвременна техника от най- висок клас за извършване на оперативни интервенции, включително по безкръвен / лапароскопски / начин.

Структура онкоурология към Отделението по онкохирургия

Специалистите използват органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники.

Телефони за контакт:

Лекари: +(359) (0)92 669 122

Сестри +(359) (0)92 669 133

 • Онкогинекология

Отделението разполага с единствения за България видеоколпоскопна фирмаOlympus.

Извършва се профилактика, диагностика и лечение на онкогинекологични заболявания и преканцерози. Осъществява се също така планова и спешна оперативна дейност.

Звеното разполага с единствения за Българиявидеоколпоскопна фирмаOlympus.

Телефон за контакт:

Лекари: +(359) (0)92 669 122

Сестри +(359) (0)92 669 133

 • Отделение по анестезиология и интензивно училище – ОАИЛ

Провежда се преданестезиологочна консултация на пациенти, подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия.

Отделението е обезпечено с най-съвременна апаратура и консумативи както в операционните, така и в реанимационните зали.

Телефон за контакт:

+359 (0) 92 669 131

 • Отделение по онкогастроентерология

Осъществява се консултативна, диагностична и специализирана лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени новообразувания на органите на храносмилателната система, коремната кухина и коремната стена, а също при необходимост и на други органи и системи според националната онкологична доктрина.

Отделението разполага с най-съвременно медицинско оборудване съгласно изискванията от „Медицинския стандарт по гастроентерология“ и критериите за добра медицинска практика.

 • Отделение по палиативни грижи

На пациентите и техните семейства се оказват всеобхватни и от най-високо качество палиативни грижи, когато те се нуждаят от тях.

В отделението се предлага система за социална, психологическа и духовна подкрепа, насочена към членовете на семейството по време на боледуването и лечението на пациента.

Телефон за контакт:

+ 359 (0) 92 669 134

 • Отделение по лъчелечение

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. 

 • Отделение по клинична патология

Клиничната патология е съществена и неделима част от хирургичната дейност и особено от онкологията, при която правилният избор на лечение и прогнозната оценка се базират на данните от морфологичното изследване.

 • Отделение по образна диагностика

Отделението е създадено през 2005 г. и е водещо за Северозападна България. Разполага с богат набор от модерна апаратура, която позволява извършването на всички видове образни изследвания.

На разположение на специалистите са конвенционален рентгенов апарат с дигитална система, дигитален ехограф, 16-спирален компютърен томограф, магнитен резонанс.

 • Център за социална адаптация на пациенти с онкологични за заболявания и техните близки

Работата в Центъра се базира на психологически методи, тренингови и психотерепевтични техники за оценка, лечение, превенция и рехабилитацияна психологичния и психосоциален дистрес, инвалидност или нарушени способности, дезадаптация и рисково поведение.

 • Болнична аптека

Болничната аптека осигурява необходимите лекарства, материали и консумативи за лечение и рехабилитация на пациентите. 

Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение. Аптеката съхранява и отпуска опиати за лечение на болката при подходящи условия, съгласно закона за контрол.

Медикаментите се заплащат от НЗОК.

Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)
Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)

Медици от онкодиспансера във Враца протестираха срещу намерението онкологичният център да се слее...

Публикации

Медици от Враца протестираха срещу сливането на диспансери с болници (ВИДЕО)
Медици от Враца протестираха срещу сливането на дисп...
Публикация