Описание

Консултативно-диагностичният блок на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) е структура от национално значение. Той е единственият в страната, тясно специализиран в областта на кръвните заболявания.

В него се осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на хематологично болни.Консултативно-диагностичният блок на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) е структура от национално значение. Той е единственият в страната, тясно специализиран в областта на кръвните заболявания.

В него се осигурява амбулаторно цялостното диагностично и терапевтично уточняване на пациентите с хематологични заболявания.

Консултативно-диагностичният блок извършва пълно изследване на злокачествени и доброкачествени заболявания, включително и рядко срещани.

Състои се от един приемен кабинет и шест отделни лаборатории.

Всички те са оборудвани с модерна апаратура, която отговаря на съвременните изисквания и позволява провеждането на всички рутинни изследвания и анализи, както и на някои високо-специализирани.

Освен с пациенти на НСБАЛХЗ Консултативно-диагностичният блок работи и с пациенти, насочени от личните лекари и от други хематологични клиники в страната. В лабораториите на звеното могат да се изследват и пациенти без направление.