Клинична лаборатория
Клинична лаборатория

Описание

Лабораторията извършва основни тестове за диагнозата и усложненията на хематологичните заболявания, както и на възникналите усложненията вследствие на приложената терапия.

Диагностицират се и различните типове анемии с помощта на специализирани тестове (ензими и субстрати в еритроцитите, серума и др.) още

, България