Лаборатория по хематопатология и имунология
Лаборатория по хематопатология и имунология

Описание

Лабораторията е единствената в България, която предоставя пълен спектър на класическа цитологична, цитохимична, хистологична, имухистохимична и флоуцитометрична диагностика на заболяванията на кръвта.още 

, България