Лаборатория по хематопатология и имунология

Лаборатория по хематопатология и имунология

, България

Описание

Лабораторията е единствената в България, която предоставя пълен спектър на класическа цитологична, цитохимична, хистологична, имухистохимична и флоуцитометрична диагностика на заболяванията на кръвта.още