Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология

Описание

Лабораторията е единственото звено в страната, тясно специализирано в изследване на генетичните и молекулярни промени при хематологични неоплазии. Само в нея се осъществява комплексен подход при изследването на хромозомните и молекулярни нарушения, съществуващи към момента на диагнозата или настъпващи в хода на заболяването с използването на 3 различни, но взаимодопълващи се метода.още

, България