Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика
Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика

Описание

В лабораторията се осъществяват високо специализирани изследвания в областта на хематологията. Въведени са всички нуклеарно-медицински методи за диагностика на доброкачествени и злокачествени кръвни заболявания.още

, България