Лаборатория по микробиология
Лаборатория по микробиология

Описание

Лабораторията разполага с напълно автоматизирана система за микробна идентификация и определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизмите, както и с апарат за експресна диагностика на микроорганизми в кръвта, който свежда времето за диагностициране до технологичния минимум.още

, България