Последователи
Iveta Ivanova Boynova
Iveta Ivanova Boynova
Студент по медицина
д-р Мевлян Мустафа
д-р Димитър Д. Дочев
Мехмед Кичук
Мехмед Кичук
Студент по медицина
Калина Живкова Кръстева
Ивана Добрева
Ивана Добрева
Студент по здравни грижи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Мила Георгиева
Мила Георгиева
Студент по медицина
д-р Якуб  Фаиков Делиибрямов
1 2