Консултативно - приемно отделение

Консултативно - приемно отделение

, България, бул. Христо Смирненски 3