Консултативно - приемно отделение
Консултативно - приемно отделение
, България, бул. Христо Смирненски 3