Клиника "Вътрешни болести"
Клиника "Вътрешни болести"
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 3