Клиника "Вътрешни болести"

Клиника "Вътрешни болести"

9000, Варна, бул. Христо Смирненски 3