Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии
Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 3