Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии

Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 3