Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти

Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 3