Последователи
Анелия Димитрова
д-р Татяна Кьосева
д-р Татяна Кьосева
Ендокринология и болести на обмяната
Димитър Николов
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Веселина Любенова
Веселина Любенова
Студент по обществено здраве
Philip Tochkov
д-р Васил Ангелов
д-р Ерхан Мустафа
д-р Ерхан Мустафа
Нервни болести / Неврология
д-р Краси Калъчева
д-р Краси Калъчева
Медицинска онкология
д-р Димитър  Матеев дм
д-р Веселин Попов
1 2