За нас

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат.

УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” разполага със стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно – техническа част. Стационарът включва 90 легла, разпределени по 30 в три ортопедични клиники. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

Операционният блок се състои 7 операционни зали, клиника анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно оперативно лечение преминават около 3000 пациента с вродени и придобити заболявания на опорно – двигателния апарат.

Диагностично – консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. Тук се извършват различни изследвания (рентгенологични, лабораторни, хематологични и др.) и консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации. Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е представен от 42 лекари, 64 медицински сестри, 13 кинезитерапевти и лаборанти, както и 36 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет-София. В нея научно – преподавателска дейност осъществяват трима професори, четирима доценти и двадесет асистента по специалностите : ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение и физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалифинация на лекари – специалисти.

УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев създаде публикация
2018
Кампания за безплатни прегледи на деца на 31.05.2018  и 01.06.2018г. в СБАЛО „ Проф. Бойчо Бойчев“
default image
Кампания за безплатни прегледи на деца на 31.05.2018 и 01.06.2018г. в СБАЛО „ Проф. Бойчо Бойчев“

В два поредни дни, 31.05.2018 и 01.06.2018,  ще бъдат извършвани безплатни консултации  на деца с...

УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев създаде публикация
2018
Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия
default image
Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия

 Със съдействието на зам. декана по учебната дейност на Медицински Университет София, доц. Димитъ...

УСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев създаде публикация
2014
Безплатни прегледи на деца за опорно-двигателни проблеми  от 29 до 31 октомври
default image
Безплатни прегледи на деца за опорно-двигателни проблеми от 29 до 31 октомври

На 29, 30 и 31 октомври започва благотворителна кампания на Института за семейна политика с предс...

Публикации

Кампания за безплатни прегледи на деца на 31.05.2018  и 01.06.2018г. в СБАЛО „ Проф. Бойчо Бойчев“
Публикация
Кампания за безплатни прегледи на деца на 31.05.2018 и 01.06.2018г. в СБАЛО „ Проф. Бойчо Бойчев“
Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия
Публикация
Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия