За нас

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат.

УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” разполага със стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно – техническа част. Стационарът включва 90 легла, разпределени по 30 в три ортопедични клиники. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

Операционният блок се състои 7 операционни зали, клиника анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно оперативно лечение преминават около 3000 пациента с вродени и придобити заболявания на опорно – двигателния апарат.

Диагностично – консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. Тук се извършват различни изследвания (рентгенологични, лабораторни, хематологични и др.) и консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации. Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е представен от 42 лекари, 64 медицински сестри, 13 кинезитерапевти и лаборанти, както и 36 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет-София. В нея научно – преподавателска дейност осъществяват трима професори, четирима доценти и двадесет асистента по специалностите : ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение и физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалифинация на лекари – специалисти.

23 мар
2014

Публикации

Върхови технологии в областта на виртуалните симулатори за обучение в артроскопска хирургия
Върхови технологии в областта на виртуалните симулат...
Статия
Безплатни прегледи на деца за опорно-двигателни проблеми  от 29 до 31 октомври
Безплатни прегледи на деца за опорно-двигателни проб...
Статия