За нас

Това е най – големия в България център за лъчелечение. Разполага с два модерни линейни ускорителя по всички стандарти на европейските лъчетерапевтични центрове.

Това е най-големия в България център за лъчелечение. Разполага с два модерни линейни ускорителя по всички стандарти на европейските лъчетерапевтични центрове. Очаква се и монтирането на трети линеен ускорител с функциите на стерео тактична радио хирургия или така наречения кибер нож.

Центърът е разположен в отделна сграда на 4 етажа и съдържа следните звена:

  • Клиника по клинична онкология
  • Клиника по клинична хематология за възрастни
  • Клиника по лъчелечение
  • Център по трансплантация на стволови клетки
  • Център за разтваряне на цитостатици – първия съвременен център в България. Ще бъде оборудван с полуавтоматични делутори и с робот за цитостатъчно разтваряне.


Стационарните легла са 50, а дневния стационар е 15 шезлонга.