За нас

В консултативните кабинети на МЦ за СМП - НКБ работят над 60 специалисти за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, както и за изпълнение на медикодиагностични дейности, като голяма част от тях са хабилититани лица с висока квалификация и международен опит.

В „Медицински Център за Специализирана Медицинска Помощ НКБ” ЕООД функционират 14 специализирани кабинети и четири медико-диагностични лаборатории по следните специалности:

 • кардиология
 • детска кардиология
 • детски болести
 • нервни болести
 • нефрология
 • ангиология
 • съдова хирургия
 • кардиохирургия
 • образна диагностика
 • трансфузионна хематология
 • клинична лаборатория
 • клинична микробиология
 • клинична потологоанатомия

Медицинският център е оборудван със съвременна и високотехнологична медицинска апаратура, позволяваща провеждането на неинвазивни изследвания при възрастни и деца, страдащи от сърдечно-съдови заболявания.

Функционални неинвазивни изследвания, които нашите специалисти провеждат: ехокардиография, сърдечно-съдов тест с натоварване, ЕКГ Холтер мониториране, непрекъснат 24-часа запис на АН, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, електроенцефалография, евокирани потенциали, доперова сонография на периферни съдове и други.

Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги със следните доброволни здравноосигурителни фондове:

 • ОЗОФ „Доверие” АД
 • „Здравноосигурителна Компания България Здраве” АД
 • ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД
 • „ЗОК ФИ Хелт” АД
 • „ДЗИ – Здравно Осигуряване” АД
 • „Здравноосигурителен институт” АД
 • „ЗОФ Медико-21” АД
 • „Дженерали Застраховане” АД
 • ЗАД “Виктория”
 • ЗК „Уника Живот” АД

График на специалистите по детска кардиология:

Доц. Анна Иванова Кънева-Ненечева Понеделник 14:00-20:00

Д-р Анна Тончева Димитрова Понеделник 08:00-14:00, Петък 14:00-16:00

Д-р Борислав Райков Ганев Понеделник 14:00-18:00, Четвъртък 08:00-14:00

Д-р Венцислав Асенов Райков Вторник 14:00-18:00

Д-р Иван Гетов Велковски Вторник 14:00-19:00, Четвъртък 14:00-20:00

Доц. Майя Димитрова Павлова Сряда 14:00-20:00

Д-р Румен Александров Маринов Сряда 14:00-20:00, Петък 14:00-16:00