За нас

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности. То предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” град Бургас е открит на 10.01.1953 година като ”Дом майка и дете”. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на територията на Бургаска област. Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента, е построена през 1971 година.

Днес Домът е с капацитет 200 места за деца, за които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност.

Нашата мисия е да създадем условия, близки до семейната среда, за промоция, превенция и рехабилитация на физическото и психично здраве на децата с повишен медико-социален риск, така че светът да приеме нашите деца като желани пълноценни и хармонични хора.

С работата си ние целим да гарантиране правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете.

Публикации

Локомоторна терапия за рехабилитация и раздвижване на деца
Локомоторна терапия за рехабилитация и раздвижване н...
Публикация
Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст
Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна...
Публикация