За нас

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности. То предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” град Бургас е открит на 10.01.1953 година като ”Дом майка и дете”. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на територията на Бургаска област. Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента, е построена през 1971 година.

Днес Домът е с капацитет 200 места за деца, за които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност.

Нашата мисия е да създадем условия, близки до семейната среда, за промоция, превенция и рехабилитация на физическото и психично здраве на децата с повишен медико-социален риск, така че светът да приеме нашите деца като желани пълноценни и хармонични хора.

С работата си ние целим да гарантиране правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете.

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2018
Уред за търсене на вени и спринцовкова инфузионна помпа от ново поколение подпомагат работата с бебета и деца на медицинския персонал
Уред за търсене на вени и спринцовкова инфузионна помпа от ново поколение подпомагат работата с б...

Уредът за търсене на вени SONAR VIVA 500C е предназначен да подпомага медицинския персонал при тъ...

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2018
 Апарат за ударно-шокова терапия – ShockWave в рехабилитационния център на ДМСГД - Бургас
Апарат за ударно-шокова терапия – ShockWave в рехабилитационния център на ДМСГД - Бургас

Ударно вълновата терапия ShockWave намира широко приложение в рехабилитационната медицина. През п...

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2018
Парафинотерапия
Парафинотерапия

Това е вид физиотерапевтична процедура, която използва топлинния фактор за лечебни цели. Подпомаг...

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2015
Локомоторна терапия за рехабилитация и раздвижване на деца
Локомоторна терапия за рехабилитация и раздвижване на деца

Апаратът за локомоторна терапия, който работи в Рехабилитационния център към ДМСГД Бургас, бе зак...

Публикации

Уред за търсене на вени и спринцовкова инфузионна помпа от ново поколение подпомагат работата с бебета и деца на медицинския персонал
Уред за търсене на вени и спринцовкова инфузионна по...
Публикация
 Апарат за ударно-шокова терапия – ShockWave в рехабилитационния център на ДМСГД - Бургас
Апарат за ударно-шокова терапия – ShockWave в рехаб...
Публикация
ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2015
Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст
Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст

Предречевата логопедична рехабилитация се прилага при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболя...

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2015
Сензорно интегративна терапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас
Сензорно интегративна терапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

От 05.06.2014 до 18.09.2014, разделен в четири блока, с подкрепата на Фонд за терапии, „Стъпка за...

ДМСГД - Вяра,Надежда и Любов създаде публикация
2015
Център за ранна медико-социална интервенция и превенция на детска церебрална парализа и други увреждания към ДМСГД – Бургас
Център за ранна медико-социална интервенция и превенция на детска церебрална парализа и други увр...

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-рано да открием, че детето ...