Последвани
д-р Никола Радев
д-р Никола Радев
Гастроентерология
д-р Яна  Нондева
д-р Яна Нондева
Гастроентерология
д-р Красимир Николов
д-р Красимир Николов
Медицинска онкология
д-р Детелина Радоева Радева
д-р Тодор Ангелов
д-р Димитър Михайлов
д-р Димитър Михайлов
Акушерство и гинекология
д-р Михаил Михайлов
д-р Михаил Михайлов
Акушерство и гинекология
д-р Димчо Динов
д-р Димчо Динов
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Анита Маринова
д-р Анита Маринова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Маргарита  Пейчева
д-р Маргарита Пейчева
Кожни и венерически болести
д-р Румяна Иванова
д-р Румяна Иванова
Нуклеарна медицина
д-р Костантина Паскова
д-р Костантина Паскова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Захарий  Нохчев
д-р Захарий Нохчев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Павел Добрев
д-р Павел Добрев
Акушерство и гинекология
д-р Благовеста Генева
д-р Благовеста Генева
Медицинска онкология
д-р Маргарита  Керемидчиева