Описание

Болницата е създадена през 2013 г. от д-р Георги Стаменов – един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в страната, като естествено развитие на Център за репродуктивно здраве „Надежда“, който за кратко време се утвърждава като най-добрата ин витро клиника в България. За да бъде осигурена максимално добра грижа за двойките, които преминават през АРТ-процедури и успяват да сбъднат мечтата си за бебе, възниква идеята за създаването на единен комплекс, който да предлага качествена здравна грижа както при проблемно забременяване, така и в сферата на проследяването на бременността и пренаталната диагностика, родилната помощ и неонатологията. 

 

За своите 6 години съществуване болница „Надежда“ не спира да расте, за да отговори на нуждите и потребностите на своите пациенти и да бъде винаги до тях, когато те се нуждаят от качествена здравна грижа – от раждането, през детските и тинейджърските години, през копнежа за дете и бременността до зрелите години на живота. Спечелихме доверието на пациентите си не само заради опитния екип от специалисти и уютната и модерна обстановка, но и заради индивидуалния подход и умението на всеки един от лекарите тук да си взаимодейства и работи в екип с всички останали специалисти и звена в болницата за намиране на оптимален подход при лечението на всеки отделен пациент.

 

С тази мисия са ангажирани всички специалисти, звена и отделения в болницата – ин витро центърът, отделението по Акушерство и гинекология, звеното по Пренатална диагностика и терапия, Неонатология, Хирургия, Образна диагностика, Анестезиология и интензивно лечение, клиниката по Медицинска онкология; високотехнологичните лаборатории – клинична, имунологична, генетична, патохистологична, микробиологична, вирусологична; диагностично-консултативният блок с над 15 утвърдени специалисти в различни области на медицината.