Последвани
проф. Константа Тимчева, дмн
д-р Маргарита Таушанова
д-р Маргарита Таушанова
Медицинска онкология
д-р Валентина Петрова
д-р Ангел Радев
д-р Димитър  Любчов Цветков
д-р Димитър Любчов Цветков
Акушерство и гинекология
д-р Настя Ненова-Балаценкова
д-р Ирина Божинова
д-р Събина Персенска
д-р Събина Персенска
Акушерство и гинекология
д-р Мирослава  Генадиева
д-р Мирослава Генадиева
Акушерство и гинекология