Последователи
д-р Десислава Иванова Станева
д-р Десислава Иванова Станева
Акушерство и гинекология
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
д-р Добринка Трифонова
д-р Добринка Трифонова
Акушерство и гинекология
д-р Филис Боянова Казалиева
д-р Филис Боянова Казалиева
Акушерство и гинекология
д-р Никол Шушкова-Михалева
Десислава Александрова Стоянова
д-р Мирослава  Генадиева
д-р Мирослава Генадиева
Акушерство и гинекология
д-р Хава Хюсеин Орцева дм
д-р Хава Хюсеин Орцева дм
Акушерство и гинекология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
Д-р Сердар Огюн Йозтюрк
1 2