За нас

МБАЛ и Медицински Център “Лайф Хоспитал” стартираха своята дейност на 01.02.2007 г. За седем години работа двете лечебни заведения успешно се наложиха на пазара на медицински услуги в гр. Бургас и областта в условията на постоянно увеличаваща се конкуренция.

В Медицински Център “Лайф Хоспитал”,разположен в сградата на болницата,по Здравна каса работят лекари със следните специалности:

- вътрешни болести- урология

- гастроентерология- УНГ-болести

- хирургия- неврология

- ортопедия и травматология- кардиология

- неврохирургия- педиатрия

- ендокринология и болести на обмяната- анестезиология и интензивно лечение

- онкотерапия- акушерство и гинекология

- образна диагностика - Ro, скенер, ехограф

- клинична, серологична и микробиологична лаборатории с над 600 вида дейности

-Кабинет за психологично консултиране

-Психологическа лаборатория за водачи на МПС

Към Медицинският център работи също групова практика от общопрактикуващи лекари и педиатри. Над 2/3 от общопрактикуващите лекари от Бургас и региона избраха “Лайф Хоспитал” за договорен партньор при обслужването по Здравна каса на техни пациенти за неотложни нужди през почивните и празнични дни, както и в часовете от 20.00 до 08.00. Това се извършва в приемното отделение на болницата, което работи денонощно.

Основно преимущество на лечебното заведение е, че на едно място функционират едновременно болница, медицински център и приемно отделение. Това улеснява пациентите и техните близки при получаване на комплексно здравно обслужване. Екипът на МБАЛ и МЦ “Лайф Хоспитал” продължава да спазва своята максима: “Пациентът и неговото здраве са най–важни в целия диагностично-лечебен процес”.