Описание

Висококвалифицирана помощ за деца и възрастни.

Грижата за детското зрение изисква специален подход и подготовка.
Ние се стремим да работим според най- добрите практики в детската офталмология.

Важно е ако детето има проблем, той да се установи възможно най-рано, за да се проведе навременно и ефективно лечение.


Препоръчително е очни прегледи да се извършват:

  • до третия месец след раждането
  • на първата година
  • на третата година
  • преди тръгването на училище
  • след това ежегодно

Очен център Изгрев. Снимки на външния облик на ОМЦ Изгрев и слънчевата атмосфера в него. . Регистратура в ОМЦ Изгрев
Чакалнята в ОМЦ Изгрев
Кабинетът на д-р Николова и д-р Димова
Кабинетът на д-р Николова и д-р Димова
Кабинетът на д-р Николова и д-р Димова
Външен облик на ОМЦ Изгрев на ул. Балчик 3-5
Външен облик на ОМЦ Изгрев на ул. Балчик 3-5
Външен облик на ОМЦ Изгрев на ул. Балчик 3-5