Описание

Здравен център "Брод" се намира в центъра на Пловдив, в търговски център "Гранд".

Разположен е в нова стилна сграда. Пълна информация кога и как да се възползвате от услугите на центъра можете да получите на регистратурата и на телефон 032/ 63 71 63Ние бихме желали да работим в сътрудничество с пациенти и клиенти, при взаимно зачитане на права и отговорности.

Брод. снимки . Месечна консултация при Д-р Делчева
ЕЕГ - Д-р Витева
ЕЕГ - Д-р Витева
брод. снимки . фоайе
фоайе