Спешно приемно отделение
Спешно приемно отделение

Описание

Спешно приемно отделение е с непрекъснат цикъл на работа 24 часа в денонощието. Дежурните лекарски екипи приемат всички пациенти, потърсили медицинска помощ.

В Спешно приемно отделение лекарите диагностицират здравословното състояние на пациентите, назначават и извършват терапия и при необходимост ги хоспитализират в съответното специализирано отделение на МБАЛ „Св.Иван Рилски" - Парк. Когато няма основания за хоспитализация, на пациентите се предписва терапия и се насочват за домашно лечение.

Спешно приемно отделение е разположено на партерния етаж в сградата на МБАЛ „Св.Иван Рилски" - Парк и разполага с лекарски кабинет, манипулационна, реанимационна зала, шокова зала, стая за 24-часово наблюдение и регистратура.
Отделението е оборудвано с най-модерна медицинска апаратура - ехокардиограф, кардиограф, ЕКГ-монитори, дефибрилатори, електронна хирургична маса с пълно оборудване, реанимобил и др.
Най-честите случаи, в които Спешно приемно отделение оказва медицинска помощ, са при травматизъм, хирургични проблеми, кардиологични проблеми, респираторни инфекции и изобщо всички спешни състояния, както на възрастни, така и на деца.

6000, Стара Загора, България, ул. „Дунав“ №1, над стадион "Берое", до парк "Аязмото"