Кардиология с инвазивен сектор
Кардиология с инвазивен сектор

Описание

Кардиологично отделение е разположено на два етажа в МБАЛ „Св.Иван Рилски" - Парк и има стационарен сектор с 22 легла и инвазивен сектор с 8 легла. В отделението работят 6 висококвалифицирани кардиолози и други медицински специалисти, специализирали във водещи клиники в страната и чужбина.

Кардиологично отделение на МБАЛ „Св.Иван Рилски" притежава най-съвременните възможности за лечение на заболяванията на сърцето. Най-важните звена в отделението са:

ектор за инвазивна кардиология, който функционира 24 часа в денонощието без почивен ден за пациенти с остър миокарден инфаркт. Благодарение на инвазивната кардиология през последните години отчитаме значително намаляване на смъртността от остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия и други рискови заболявания на сърцето.
Секторът разполага с последен модел кардиоангиограф „Дженерал Електрик" с възможности за триизмерна реконструкция на образите. Модерната техника позволява прецизно лечение по неоперативен път на заболявания на съдовете на сърцето, мозъка, долните крайници, коремните органи, белите дробове, както и на туморни заболявания.
Инвазивната лаборатория разполага и с ротаблатор - апарат, който третира увреждания на съдовете, където е отложено голямо количество калций.
Център за постоянна кардиостимулация - тук се извършват имплантации на пейсмейкъри и устройства за лечение на сърдечна недостатъчност и на животозастршаващи аритмии, които често са единствената възможност за пациентите, при които медикаментозната терапия е без ефект.
Лабораторията по електрофизиология на сърцето за електрокардиологично лечение на сърдечни аритмии е първата подобна лаборатория извън София. Благодарение на супермодерната техника и опитните специалисти в лабораторията се установяват точните причини за аритмиите и тяхната прецизна локализация, което позволява окончателното им излекуване с приложение радиофреквентна енергия.
Новост е и възможността за лечение на високо кръвно налягане, което не се овладява с медикаменти, чрез неоперативна денервация на бъбреците.
Функционалният кабинет разполага с уникален кардиоехограф, последна дума на техниката, с възможности за триизмерно изследване на сърцето в реално време през гръдния кош и през хранопровода.
Секторът разполага и с последно поколение доплерехограф за ултразвуково изследване на съдовете на сърцето и периферните съдове отвътре. Предоставената по този начин информация води до още по-добра преценка и точност на последващите интервенции.
Правят се изследвания на сърцето на бягаща пътека, запис на ЕКГ или артериално кръвно налягане за 24 - 48 часа, ултразвуково изследване на артерии и вени. Кабинетът разполага и с най-съвременни системи за мониториране на сърдечния ритъм (Холтер), мониториране на артериално налягане и други диагностични системи.

6000, Стара Загора, България, ул. „Дунав“ №1, над стадион "Берое", до парк "Аязмото"