Съдова хирургия
Съдова хирургия

Описание

Съдова хирургия извършва високоспециализирана медицинска дейност във всички области на диагностиката, медикаментозното и оперативно лечение на съдовите заболявания. Тук работят висококвалифицирани съдови хирурзи - Републикански консултанти за Югоизточна България, специализирали в страната и чужбина.

Отделението по съдова хирургия извършва високоспециализирана медицинска дейност във всички области на диагностиката, медикаментозното и оперативно лечение на съдовите заболявания. Тук работят висококвалифицирани съдови хирурзи - Републикански консултанти за Югоизточна България, специализирали многократно в страната и чужбина.

Отделението разполага с най-съвременната апаратура за съдова диагностика:
* Цветни ултразвукови апарати с Doppler
* Рентгенов апарат за интраоперативна съдова диагностика
* Спирален мултидетекторен компютърен томограф за извършване на пълния обем инвазивна, неинвазивна и 3D диагностика на цялата кръвоносна система на човешкото тяло

ри лечението на всички заболявания на артериалната, венозна и лимфна система се използват най-модерните оперативни методи:
* Ендоваскуларна (безкръвна) хирургия и имплантация на съдови протези при артериалнизаболявания
* Възстановителна венозна хирургия и ендовенозна лазерна аблация („безкръвно" лечение) при венозни заболявания на крайниците
* Съдова микрохирургия, конструиране на съдов достъп за хемодиализа и др., които се комбинират със съвременни медикаментозни подходи за лечение
Особено внимание се отделя на използването на максимално щадящите методики в съчетание с индивидуален подход към всеки пациент.

В отделението се лекуват:
* Хронична Артериална Недостатъчност на крайниците
* Каротидна недостатъчност (стеснения на сънните артерии)
* Аневризми на аортата и магистралните артерии

В отделението по "Съдова хирургия" на МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Център се лекуват:

Заболявания на артериалната система: Хронична Артериална Недостатъчност на Крайниците - ХАНК (влошено кръвоснабдяване, дължащо се на атеросклероза, диабетна ангиопатия, болест на Бюргер); каротидна недостатъчност (стеснения на сънните артерии); аневризми (патологично разширение) на аортата и магистралните артерии; вродени съдови заболявания; невроваскуларен компресионен синдром на горните крайници; васкулити; болест и синдром на Рейно; съдови новообразувания.

Заболявания на венозната система: варикозна болест (разширени вени на долните крайници); венозни аневризми; повърхностен и дълбок тромбофлебит на крайниците; Хронична Венозна Недостатъчност на Крайниците (ХВЕНК); посттромбофлебитен синдром и венозни язви на долните крайници; заболявания на лимфната система - първичен и вторичен лимфедем на крайниците.

В oтделението се извършват и всички оперативни интервенции за осъществяване на съдов достъп за хемодиализа (атерио-венозни фистули).

Към МЦ "Трета поликлиника" отвори врати и Център за лечение на рани от съдов произход.

6000, Стара Загора, България, ул. „Дунав“ №1, над стадион "Берое", до парк "Аязмото"