УНГ
УНГ

Описание

Отделение по УНГ болести предлага на своите пациенти цялостно медицинско обслужване в целия спектър на заболяванията на ушите, носа и гърлото, съобразно последните новости в медицината.

В болницата работи първият извънстоличен национален Тракийски център за кохлеарни имплантации.

Отделението по ушни, носни и гърлени болести разполага с 10 легла. Оборудвано е с най-съвременна апаратура, инструментариум и консумативи, позволяващи извършването на минималноинвазивни, микроскопски или ендоскопски оперативни интервенции в целия спектър на специалността:

 • Безкръвно премахване на сливици
 • Поставяне на вентилиращи тръбички при хроничен серозен отит /негнойно възпаление на средното ухо/
 • Слухоподобряващи операции при хронично възпаление на средното ухо
 • Саниращи и слухоподобряващи операции при холестеатома на средното ухо
 • Слухоподобряващи операции при отосклероза
 • Пластични корекции на ушите
 • Функционална ендоназална синус хирургия пир хроничен риносинуит и носна полипоза
 • Ендоназална дакриоцисториностомия
 • Операции при изкривена носна преграда
 • Пластични корекции на носа
 • Пластични корекции на клепачите и други пластични корекции на лицето
 • Микроларингохирургия при дрезгав глас
 • Отстраняване на тумори от ушите, носа, гърлото ,главата и шията
 • Хирургия на слюнчените жлези
 • Хирургия на лимфни възли в областта на шията

  Отделението по УНГ болести на МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Парк, гр. Стара Загора разполага с най-съвременното оборудване за диагностика на нарушенията на слуха, носното дишане, гласа и равновесието, а така също и за консервативно и оперативно лечение на заболяванията на носа, ушите, гърлото и шията:
  * Навигационна система за функционална ендоскопска синус хирургия - това е хирургична апаратура от последно поколение, която дава възможност на хирурга за прецизна ориентация по време на операцията, като на монитор във всеки един момент се наблчдава върха на съответния навигиран инструмент. За тази цел предварително се извършва компютърно-томографско изследване на пациента и всички данни от него се въвеждат в навигационната система. На базата на тази информация навигационната система, и след съответно калибриране, определя местоположението на съответния инструмент с голяма точност. Апаратурата е много полезна при пациенти, които вече веднъж са оперирани и при такива с настъпили следоперативни усложнения. Освен това системата дава много точна ориентация на хирурга за разпространението на патологичния процес, независимо дали се касае за носна полипоза или за различни тумори на околоносните кухини. Друго много важно предимство на навигационната система е използуването и за обучение на млади специалисти, а така също и за усъвършенстване на оперативната техника.
  * Аудиологичен кабинет е оборудван с апарати от последно поколение за изследване на слуха:
  - клиничен аудиометър за тонална прагова и надпрагова аудиометрия, говорна аудиометрия, аудиометрия в свободно звуково поле, игрова аудиометрия.
  - комбиниран тимпано-риномано-метър за изследване на функцията на средното ухо и носното дишане.
  - апарат за обективно изследване на слухови стволови евокирани потенциали.
  Самият аудиологичен кабинет е цялостно звукоизолиран, което дава възможност най-вече за изследване на слуха в свободно звуково поле - задължително условие за успешна рехабилитация при пациенти със слухови апарати и/или кохлеарни импланти.
  * Фониатричен кабинет е оборудван със съвременна стробоскопска система за изследване на гласа с включена към нея система за гласов анализ. Кабинетът е особено подходящ за изследване на пациенти с различни проблеми на гласа. Тук се извършва прецизна диагностика и лечение включително на така наречения „професионален глас" - при оперни, поп и рок изпълнители, актьори, говорители и т.н. Възможностите на фониатричния кабинет позволяват да се направи подробен анализ на гласа, като се посочат най-подходящите методи за възстановяването му при лечението на различните заболявания на ларикса.
  Фониатричният кабинет е оборудван с последния модел комбинирана ендоскопска и стробоскопска система за диагностика в областта Уши, нос, гърло, включваща фониатричен анализ и окомплектовка, производство на германската фирма XION medical, GmbH, Берлин. Произвежданият от XION стробоскоп EndoSTROB се налага като безспорен лидер на световния пазар, благодарение на редица нововъведения. Неговото технологично предимство се базира на внедряването на така наречената технология Shutter Stroboscopy. Стробоскопичният ефект при нея се получава посредством цифрово управляван електронен затвор на камера, чието отваряне/затваряне е няколко стотин пъти по-бързо от процеса на светване/изгасване на светлинния източник при конвенционалните стробоскопи. Това осигурява множество предимства при работа с EndoSTROB. Моделът EndoSTROB Е, предназначен за УНГ и гласови специалисти, се е утвърдил като високопрецизен и икономичен апарат, подходящ за оптимална диагностика и лечение. Дигиталното поколение EndoSTROB E позволява обработка и запис на заснетата видео информация върху всички видове съвременни устройства за видео съхранение. По този начин EndoSTROB E спокойно може да посрещне всички предизвикателства на бъдещите технологии.
  * Отоневрологичен кабинет разполага с няколко апарата за изследване на равновесието:
  - стабилограф с активна платформа не само за диагностина на вестибуланата система, но и за активна рехабилитация при пациенти с нарушения в равновесието.
  - видоенистагмограф с калориметър за прецизна диагностика на всеки един периферен вестибуларен апарат поотдлено.
  * Кабинет за слухово-речева рехабилитация и детска аудиология - в този кабинет работи специализиран слухово-речеви рехабилитатор, който е високо квалифициран да работи с деца след кохлеарна имплантация. В кабинетът се извършва рехабилитацията на такива деца, включително с настройване на кохлеарните импланти в постоперативния период.
  * Кабинет за вокална рехабилитация - при парези на гласните връзки и други заболявания на ларинкса.
  * Кабинет за изследване на съня - полисомнографски кабинет за цялостно изследване на съня с определяне на подробен терапевтичен план на лечение при различните форми на сънна апнея.
6000, Стара Загора, България, ул. „Дунав“ №1, над стадион "Берое", до парк "Аязмото"