Анестезия и интензивно лечение
Анестезия и интензивно лечение

Описание

Основна цел на отделението е осигуряването квалифицирана консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска помощ от специализирани медицински екипи при индивидуализиран подход към всеки пациент.

Консултативна дейност

* Клиничен преглед, оценка на риска и предоперативна подготовка на пациентите за операция, инвазивна диагностична или лечебна процедура, която налага обща или локорегионална анестезия.
Анестезиологична дейност

* Амбулаторна анестезия за ендоскопски изследвания (фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, цистоскопия); анестезия и седиране за образна диагностика.
* Анестезия в еднодневна хирургия;
Местно и общо обезболяване при оперативни интервенции за нуждите на ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, офталмология, ушни, носни и гърлени болести;
* Анестезия в операционен блок;
Обща и локорегионална анестезия при планови и спешни оперативни интервенции за всички предлагани интервенции за нуждите на обща и съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, пластична хирургия, офталмология, ушни, носни и гърлени болести. Обезболяване на раждане по оперативен и физиологичен път. Интензивно лечение и мониторинг по време на анестезия и оперативно лечение;
* Възстановяване след анестезия и оперативна интервенция.
Извършва се в съвременно оборудвана зала за следоперативно наблюдение, където може да се провежда проследяване, интензивно лечение и обезболяване в ранния следоперативен период.
* Лечение на болката.
Проследяване пациентите и изграждане и прилагане на индивидуализирани схеми за следоперативно мултимодално обезболяване. Консултативно мнение за приложение на домашно следоперативно обезболяване.

За тези цели отделението разполага със съвременна база, високотехнологична медицинска апаратура, съвременни консумативи и медикаменти, както и квалифициран и мотивиран персонал.
Нашето желание е да направим Вашата среща с анестезията и операцията възможно най-безопасна и приятна.

6000, Стара Загора, България, ул. „Дунав“ №1, над стадион "Берое", до парк "Аязмото"