Последователи
д-р Александра Костова
д-р Снежина Маджарска
Джансу Мехмедова
Джансу Мехмедова
Студент по здравни грижи
д-р Десислава Ванева Иванова
д-р Десислава Ванева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Пепо  Николов
д-р Пепо Николов
Ортопедия и травматология
д-р Татяна Спасова
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
д-р Ваня Манчева