Първо отделение по вътрешни болести
Първо отделение по вътрешни болести

Описание

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести“ с разкрити 30 болнични легла.

Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести“ с разкрити 30 болнични легла. В отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ – ІІ ниво на компетентност с 8 легла. В отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ -ІІ ниво на компетентност с 14 легла; В отделението се осъществява дейност по „Клинична хематология“ – ІІ ниво на компетентност с 8 легла;Годишно в отделението постъпват за лечение над 1300 болни.
Осигурен е денонощен прием на болни със заболявания на ендокринната система – новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза, лактацидозни и хиперосмоларни състояния, хипогликемии, тиреотоксична криза, адисонова криза, хиперкалциемични и хипокалциемични състояния от ендокринно естество). В отделението работят двама лекари със специалност „Ендокринология“.
Разкрит е център за обучение на диабетно болни.В хематологичния сектор се примат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания. В сектора работят двама лекари със специалност „Клинична хематология“.
В отделението се извършва спешен и планов прием на пациентите с белодробни заболявания, осигурява се 24-часово наблюдение на болните. Осигурява на функционален принцип приемно-консултативни кабинети – ендокринологичен, хематологичен и пулмологичен.
Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 8 лекари и 9 медицински сестри.Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962600766213