Отделение по гастроентерология
Отделение по гастроентерология

Описание

​Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Гастроентерология“.

Отделението е ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Гастроентерология“. Отделението разполага с 30 легла. Годишно в отделението се лекуват над 1300 болни. Осигурен е денонощен прием и наблюдение на болните.


ДЕЙНОСТИ

  • Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
  • Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
  • Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.
  • Специалистите на отделението осигуряват на функционален принцип ендоскопските кабинети и консултативния гастроентерологичен кабинет.
  • В отделението работят 6 лекари – 3 лекари са със със специалност по „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология“ , 1 с „Вътрешни болести“ и 2 специализиращи „Гастроентерология“ и 12 медицински сестри. Всички лекари със специалност владеят методите на ендоскопската диагностика и притежават необходимите сертификати.


ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ

  • Горна ендоскопия – Фибро-дуодено скопия съчетана с биопсия, съчетана с бримкова полипектомия, електрокоагулация , аргон-плазмена коагулация.
  • Долна ендоскопия – РРС с биопсия, ФКС съчетана с биопсия, с бримкова полипектомия, електрокоагулация, аргон-плазмена коагулация.
  • Екстракция на чуждо тяло от горния и долния гастроинтестинален тракт.

Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900361