Неврологично отделение
Неврологично отделение

Описание

​ІІ ниво на компетентност по специалността „Нервни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“.

ІІ ниво на компетентност по специалността „Нервни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“.

Неврологично отделение разполага с 30 болнични легла.

 • Интензивни неврологични – 10 легла
 • Неинтензивни неврологични – 20 легла

 • Отделението е оборудвано със съвременна апаратура и осигурява 24 часов прием на болните. Годишно през отделението преминават над 1400 болни. В отделението работят 8 лекари, всички със специалност по „Нервни болести“ и 15 медицински специалисти.

  На функционален принцип отделението осигурява приемния Неврологичен кабинет.

  Отделението е призната база за следдипломно обучение на лекари.


  ДЕЙНОСТИ

  Диагностика, лечение и експертиза на трудоспособността на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешни консултативни прегледи на пациенти в СО и всички стационарни отделения В Интензивен сектор се лекуват пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообръщение, възпалителни залболявания на нервната система, епилепсия и др. Лечението е съобразено с националните стандарти и новите терапевтични достижения в специалността.


  ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ КЪМ ЕФЛ

 • Доплер-сонограф
 • Електромиография
 • Електроенцефалография
 • ЕКГ

 • ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИКИ В РАМКИТЕ НА БОЛНИЦАТА

 • Компютърен томограф
 • Ядрено-магнитен резонанс
 • МДЛ
 • Ехографска диагностика
 • 5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
  +35962600766211