Инфекциозно отделение
Инфекциозно отделение

Описание

ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.

ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“. Отделението е базирано в самостоятелна сграда с 15 болнични легла, разпределени съобразно механизма на предаване на заразата:

– хепатитни

– ентероколитни

– капкови

Специалистите осигуряват на функционален принцип приемно-консултативен кабинет.В отделението работят трима лекари, всички със специалност по „Инфекциозни болести“и 12 медицински специалисти.


ДЕЙНОСТ:
В отделението се хоспитализират всички инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и усложнения на инфекциозни заболявания.

Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи.

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962600766212