Отделение за Анестизиология и интензивно лечение
Отделение за Анестизиология и интензивно лечение

Описание

​ІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“.

ІІ ниво на компетентност по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение“. Отделението разполага с 10 легла: Отделението е оборудвано съгласно Медицинския стандарт. Годишно през отделението преминават над 500 болни и се извършват над 4500 анестезии.


ДЕЙНОСТИ:

  • Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции
  • Дихателна реанимация
  • Кардиопулмонална ресусцитация
  • Продължително парентерално хранене
  • Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния
  • Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия
  • Анестезия – всички видове

В отделението работят 14 лекари, от които 12 със специалност по „Анестезиология и интензивно лечение “ и двама специализиращи и 27 медицински сестри, от които 8 анестезиологични .

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900282