Отделение по кардиология и интензивно лечение
Отделение по кардиология и интензивно лечение
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900314