Отделение по кардиология и интензивно лечение

Отделение по кардиология и интензивно лечение

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
+35962678900314