Евромедик Диагностикс - Александър Жендов
Евромедик Диагностикс - Александър Жендов

Описание

В центъра се извършват всички видове образно-диагностични изследвания с изцяло дигитална апаратура от последно поколение. Той е част от Euromedic International - водеща верига клиники за образна диагностика от световен мащаб

В Евромедик Диагностикс - Александър Жендов се извършват всички видове образно-диагностични изследвания. Той е оборудван с дигитална апаратура от последно поколение, което позволява много по-добро изображение и качество на изследване при по-малка рентгенова доза за пациента.

Медицинският център предоставя бърз достъп до висококачествени образно-диагностични изследвания до 24 часа след записване. Всички изследвания се съхраняват за период от 5 години. Резултатите се получават в електронен вариант и конвенционално рентгеново изображение. 

Центърът осигурява и последваща консултация със специалист и клинична лаборатория!

Евромедик Диагностикс има подписани договори с НЗОК и повечето частни здравно осигурителни фондове.

1000, София, България, ул. Александър Жендов 6