Евромедик Диагностикс - Онкологична болница
Евромедик Диагностикс - Онкологична болница

Описание

В центъра се извършват изследвания с последно поколение магнитен резонанс, което позволява визуализация на всички анатомични области с много високо качество на изображението

Центърът е оборудван с последно поколение магнитен резонанс с 1,5 Tesla магнитно поле и има инсталирани най-новите версии на софтуера, което позволява визуализация на всички анатомични области с много високо качество на изображението. Медицинският персонал е високо специализиран и работи в тясно сътрудничество с другите структури на болницата.

Центърът предоставя на пациентите бърз достъп до висококачествени магнитно-резонансни изследвания до 24 часа след записване. Всички изследвания се съхраняват за период от 5 години. Резултатите се получават в електронен вариант и конвенционално рентгеново изображение.

Евромедик Диагностикс София има подписани договори с НЗОК и повечето частни здравноосигурителни фондове.

1000, София, България, ул. "Пловдивско поле" 6, в двора на НСБАЛО
+3598843503160884350364+359287339448076341