Евромедик България МДЛ - Плевен
Евромедик България МДЛ - Плевен

Описание

Центърът е оборудван с последно поколение магнитен резонанс, произведен от Siemens Medical Systems. Магнитният резонанс е с 1,5 Tesla магнитно поле и позволява визуализация на всички анатомични области с много високо качество на изображението

Центърът е оборудван с последно поколение магнитен резонанс, произведен от Siemens Medical Systems. Магнитният резонанс е с 1,5 Tesla магнитно поле и позволява визуализация на всички анатомични области с много високо качество на изображението. 

Центърът предоставя на пациентите бърз достъп до висококачествени магнитно-резонансни изследвания до 24 часа след записване. Всички изследвания се съхраняват за период от 5 години. Резултатите се получават в електронен вариант и конвенционално рентгеново изображение.

Евромедик България МДЛ - Плевен има подписани договори с Националната Здравноосигурителна Каса и повечето Частни Здравноосигурителни Фондове.

5800, Плевен, България, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91, II Клинична база