Главна страница

За нас

Клиниката по неврохирургия е създадена през 1974г от проф. д-р Недко Кючуков.

Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп, интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо. Клиниката има и самостоятелна неврореанимация с 6 легла.В Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен, се приемат болни по всички неврохирургични пътеки в следните направления:

Детска неврохирургия

Онконеврохирургия

Спинална неврохирургия

Съдова неврохирургия

Невротравматология

Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност.

детска неврохирургия- хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и други малфолмации, тумори, съдови заболявания.

невроонкология - тумори на главния и гръбначен мозък и гръбначен стълб.

мозъчносъдови заболявания- аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, каротидни стенози.

дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб и

гръбначния мозък- фрактури, луксации, дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации.

мозъчна инфекция- абцеси.

паразитози- кучешка тения, цистицеркоза.

лечение на следтравмени, вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система

хирургия на периферната нервна система.

Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, ЯМР, ултразвукова диагностика с доплер, ангиография, сцинтиграфия), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други.

В клиниката работят достатъчен брой специалисти по неврохирургия според изискванията ” медицински стандарт по неврохирургия ”:

Клиника по неврохирургия създаде публикация
2016
С Уникална операция екипът на Клиниката по неврохирургия спаси живота на 57-годишен
С Уникална операция екипът на Клиниката по неврохирургия спаси живота на 57-годишен

Екипът на Клиниката по неврохирургия към Университетска болница „Г. Странски” Плевен, спаси 57-го...

Клиника по неврохирургия създаде публикация
2016
 Безплатни неврохирургични прегледи в  УМБАЛ – Плевен
Безплатни неврохирургични прегледи в УМБАЛ – Плевен

Продължават безплатните неврохирургични прегледи,които се  организират от Клиниката по неврохирур...

Публикации

С Уникална операция екипът на Клиниката по неврохирургия спаси живота на 57-годишен
С Уникална операция екипът на Клиниката по неврохиру...
Публикация
 Безплатни неврохирургични прегледи в  УМБАЛ – Плевен
Безплатни неврохирургични прегледи в УМБАЛ – Плевен
Публикация