За нас

Отделение „Медицинска онкология” е ново звено в структурата на МБАЛ „Сердика” ЕООД

Отделение „Медицинска онкология” е ново звено в структурата на МБАЛ „Сердика” ЕООД , дейността му е свързана с лечението на солидни злокачествени тумори чрез системно лекарствено лечение, диспансерно наблюдение, проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия. Отделението работи по договор с НЗОК за клинична пътека № 298 и клинични процедури №5, 6 и 7. Отделението по медицинска онкология е акредитирано през 2013г. от МЗ с отлична оценка (максималната) за срок от пет години.

Публикации

Онкоболните пациенти остават без химиотерапия!
Онкоболните пациенти остават без химиотерапия!
Статия
 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕПОДПИСВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР С НЗОК
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕПОДПИСВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РА...
Статия
​Уважаеми колеги, приятели, Знаете, че до този момент никога не сме ви занимавали със злободневни теми и сме се стремили да предоставяме експертна, обективна и навременна информация. В последните 3 дни буквално бяхме заляти с въпроси за продукти съдържащи чесън. Отговорихме на всички, които се интересуваха и споделихме нашето мнение, че за този продукт няма абсолютно никакви доказателства за действието му върху което и да е злокачествено заболяване. Не можем обаче да останем безучастни, когато днес в сутрешния блок на една от националните телевизии, производителката на въпросния чесън, използва името на покойната Доц д-р Валентина Цекова, на която са кръстени нашите клиники, за да потърси защита от професионалното мнение на Проф Куртева срещу този препарат. Подкрепяме изказаното мнение и отношение на Проф Куртева и заявяваме, че Доц д-р Валентина Цекова нито е изследвала, нито е препоръчвала подобен продукт, без дори следи от доказателства за влияние върху онкологичните заболявания!  С уважение, Онкологични клиники Доц д-р Валентина Цекова
Вижте още