Описание

Основните дейности на Първа гинекология са: 

  • комплексна диагностика и лечение на раковите и предраковите заболявания на женските гинеталии
  • диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система
  • диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи
  • диагностика и лечение на уро-гинекологичните заболявания
  • осъществяване на научно-практическа и научно-приложна дейност
  • лечение на уринарна инконтиненция на жената със съвременни методи / TVT Segure /
  • всички видове лапароскопски и ендоскопски операции
  • асистирана репродукция - нов обновен център, разполагащ със съвременна апаратура